Editorial Team

Ketua Penyunting
    Moh. Mufid, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 
Wakil Ketua Penyunting
    Siti Tatmainul Qulub, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 
Penyunting Ahli
    Abdurrohman Kasdi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia (Google Scholar)
    Bahder Johan Nasution, Universitas Riau, Indonesia (Google Scholar)
    Rafid Abbas, Istitut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia (Google Scholar)

Penyunting Pelaksana
    Abdul Basith Junaidy, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
    Sanuri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
    Lutfil Ansori, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)

Mitra Bebestari
    Nur Lailatul Musyafaah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
    Sahid HM, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
    Imroatul Azizah, IAI Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia (Google Scholar)
    Ahmad Munif, UIN Walisongo Semarang, Indonesia (Google Scholar)
    Muhadar, Universitas Hasanudin Makassar, Indonesia (Google Scholar)
    Isnatin Ulfah, IAIN Ponorogo, Indonesia (Portal Garuda)
    Muhammad Solikhudin, IAI Uluwiyah Mojosari-Mojokerto, Indonesia (Google Scholar)
    Edi Gunawan, IAIN Manado, Indonesia (Google Scholar)
    Sri Warjiyati, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar
    Moh. Faizurrohman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
    Budi Rahmat Hakim, UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia (Google Scholar)
    Kemal Riza, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
   

Desain Sampul
    A. Mahfudz Nazal