Ketua Penyunting
    Abdul Basith Junaedy
 
Wakil Ketua Penyunting
    Moh. Hatta
 
Penyunting Ahli
    Ahmad Fathoni Hasyim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
    Abu Azam al Hadi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
    Rafid Abbas, Istitut Agama Islam Negeri Jember
    Abdurrahman Kasdi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
    Bahder Johan Nasution, Universitas Riau

Penyunting Pelaksana
    Suyikno
    Ichsan Fatah Yasin
    Moh. Mufid
    Lutfil Ansori

Desain Sampul
    A. Mahfudz Nazal