[1]
Rosdalina, R. and Gunawan, E. 2018. Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 7, 2 (Jan. 2018), 342-365. DOI:https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.342-365.