[1]
BakarA. 2018. Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 8, 1 (Aug. 2018), 50-77.