(1)
RosdalinaR.; GunawanE. Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. aldaulah 2018, 7, 342-365.