(1)
Rosdalina, R.; Gunawan, E. Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. al daulah 2018, 7, 342-365.