(1)
Bakar, A. Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar. al daulah 2018, 8, 50-77.