ROSDALINA, R.; GUNAWAN, E. Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, v. 7, n. 2, p. 342-365, 10 jan. 2018.