Rosdalina, R. and Gunawan, E. (2018) “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), pp. 342-365. doi: 10.15642/ad.2017.7.2.342-365.