[1]
R. Rosdalina and E. Gunawan, “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”, al daulah, vol. 7, no. 2, pp. 342-365, Jan. 2018.