(1)
NadhifahN. A. PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB. AL-HUKAMA 1, 4, 241-255.