Editorial Team

Ketua Tim Penyunting

Wakil-ketua Tim Penyunting

 • Abu Dzarrin al-Hamidy, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Penyunting Pelaksana

 • Sahid HM, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Abu Azam Al Hadi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Achmad Yasin, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Sri Warjiyati, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Makinuddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Nur Lailatul Musyafa’ah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Imam Ibnu Hajar, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Sanuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Moh. Hatta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Atok Syihabuddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Moh. Faizur Rohman, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Ikhsan Fatah Yasin, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Siti Tatmainul Qulub, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)

Mitar Bestari

 • M. Nur Yasin, UIN MALIKI, Malang, Indonesia (Google Scholar)
 • Elvi Soeradji, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
 • Abid Rohmanu, STAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia (Google Scholar)
 • Yusuf Hanafi, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia (Google Scholar)
 • Zuman Malaka, PERARI Institute Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Fachrizal Afandi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia (Google Scholar)

Desain Cover

 • Lucky Darmawan

Tata Usaha

 • Susilowati
 • Moegirah
 • Maula Tribuana