[1]
AmaliasariR. 2018. Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. 21, 2 (Dec. 2018), 207-224. DOI:https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.207-224.