[1]
Darmawan, D. 2018. Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. 21, 2 (Dec. 2018), 319-336.