(1)
DarmawanD. Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li’an. Al-Qanun 2018, 21, 310-327.