(1)
Darmawan, D. Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li’an. Al-Qanun 2018, 21, 319-336.