Rohman, M. F., Junitama, C. A. ., Handy, D. U. ., Fauzi, E. M. P. ., Islamiyah, L. ., & Mu’arif, M. W. . (2022). Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 417–446. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446