AmaliasariR. (2018). Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), 207-224. https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.207-224