DarmawanD. (2018). Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), 310-327. https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.310-327