ROHMAN, M. F.; JUNITAMA, C. A. .; HANDY, D. U. .; FAUZI, E. M. P. .; ISLAMIYAH, L. .; MU’ARIF, M. W. . Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 417–446, 2022. DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446. Disponível em: http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1294. Acesso em: 29 nov. 2022.