AmaliasariR. Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, v. 21, n. 2, p. 207-224, 18 Dec. 2018.