Amaliasari, Rosida. 2018. “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di Luar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayah”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 21 (2), 207-24. https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.207-224.