AmaliasariR. (2018) “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), pp. 207-224. doi: 10.15642/alqanun.2018.21.2.207-224.