DarmawanD. (2018) “Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), pp. 310-327. doi: 10.15642/alqanun.2018.21.2.310-327.