[1]
AmaliasariR., “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah”, Al-Qanun, vol. 21, no. 2, pp. 207-224, Dec. 2018.