[1]
DarmawanD., “Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an”, Al-Qanun, vol. 21, no. 2, pp. 310-327, Dec. 2018.