Rohman, M. F., C. A. . Junitama, D. U. . Handy, E. M. P. . Fauzi, L. . Islamiyah, and M. W. . Mu’arif. “Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, vol. 24, no. 2, Jan. 2022, pp. 417-46, doi:10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446.