AmaliasariR. “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di Luar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayah”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 21, no. 2, Dec. 2018, pp. 207-24, doi:10.15642/alqanun.2018.21.2.207-224.