Darmawan, Darmawan. “Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li’an”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21, no. 2 (December 18, 2018): 310-327. Accessed July 11, 2020. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/735.