[1]
Hijriyati, M. and Fajrul Islam, A.F. 2023. Implikasi Kriteria Neo-Mabims Pada Penentuan 1 Dzulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla’ dalam Hadis). Azimuth: Journal of Islamic Astronomy. 4, 1 (Jan. 2023).