Rolianah, Wiwik Saidatur, STEI Kanjeng Sepuh Gresik, Indonesia