[1]
Hutabarat, E. , Situmeang, A. and Girsang, J. 2023. Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. 26, 1 (Jun. 2023), 57–70. DOI:https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.57-70.