Qamar, Abdul Hafiz, Moh. Abdun Nasir, and L. Supriadi. 2023. “Peran Tuan Guru Dalam Penyadaran Hukum Pembayaran Nafkah ‘Iddah Perceraian Di Luar Pengadilan”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 26 (1):13-25. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.13-25.