Rohman, M. F., Junitama, C. A. ., Handy, D. U. ., Fauzi, E. M. P. ., Islamiyah, L. . and Mu’arif, M. W. . (2021) “Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), pp. 417–446. doi: 10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446.